Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η ανάδειξη, μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας των μελών της, όλων των δυνατοτήτων αξιοποίησης του φυτού της κλωστικής ή βιομηχανικής κάνναβης (Cannabis Sativa L. ή hemp) και πιο συγκεκριμένα η οικολογική καλλιέργεια πιστοποιημένων από την ΕΕ ποικιλιών του φυτού, η παραγωγή- εισαγωγή- επεξεργασία- μεταποίηση- εμπορία προϊόντων Κλωστικής Κάνναβης και η παροχή υπηρεσιών που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την ενίσχυση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της οικολογικής συνείδησης των πολιτών, καθώς και την ενδυνάμωση της τοπικής και περιφερειακής αειφόρου οικο-ανάπτυξης.

Αποστολή της ΚΟΙΝΣΕΠ KannaBio είναι η διάδοση της ελληνικής κλωστικής κάνναβης και η ανάπτυξη της ελληνικής βιοτεχνίας/ βιομηχανίας κλωστικής κάνναβης, η παραγωγή ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων, η διείσδυση στην παγκόσμια αγορά, η ανάπτυξη του συνεργατισμού και η προστασία του περιβάλλοντος.

Παρέχουμε συμβουλές και τεχνογνωσία για την καλλιέργεια και μεταποίηση της κλωστικής/ βιομηχανικής κάνναβης. Δημιουργούμε μεταποιητική μονάδα για την παραγωγή βιολογικών ελαίων, διατροφικών συμπληρωμάτων και οικοδομικών υλικών. Ενημερώνουμε και ευαισθητοποιούμε για το φυτό της κλωστικής/ βιομηχανικής κάνναβης. Δικτύωση και διασύνδεση με διεθνείς φορείς και ερευνητικά κέντρα για την κλωστική κάνναβη.